Tjänster

Konstruktion
AB Lunds Rörmontering projekterar rörinstallationer i bostäder, industrier, kontor mm.
Helst arbetar vi väldigt nära våra kunder. Kunden vänder sig till oss med ett projekt
eller problem och vi presenterar en lösning!

Vi har projekterat till processindustrin såväl här hemma som i Ryssland,
Pakistan, Brasilien och Kina.

Vi projekterar även för totalentreprenader, där vi producerar en anläggning utifrån funktionskrav.

Vår konstruktionsavdelning kan också hjälpa till med energirådgivning,
injusteringar, utredningar och kostnadsberäkningar.

Industri
AB Lunds Rörmontering har många års erfarenhet inom industri, montage och industriservice.
Många av våra kundrelationer sträcker sig många år bakåt i tiden. Till våra större kunder inom
industrin hör bl.a. Tetra Pak, Flextrus, ÅR Carton, Qpharma, DuPont, mfl.

AB Lunds Rörmontering är bl.a. medlem i VVS-Installatörerna. Detta innebär för dig
som kund en trygghetsgaranti samt kvalitetssäkrade arbeten och att vi förbinder oss att följa
Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Med AB Lunds Rörmontering som Din samarbetspartner kan du känna dig trygg.

Entreprenader
AB Lunds Rörmontering har en lång tradition inom ny- och ombyggnader av bostäder, kontor mm.
Med den gedigna kunskap och kvalitet som finns inom företaget tar vi totalansvaret vid
såväl renoveringar och ombyggnader som vid nybyggnationer.

Vi utför både utförande- och funktionsentreprenader.
Bland våra större kunder finns Skanska, PEAB, NCC, MVB, Byggmästar´n i Skåne,
Thage Andersson Byggnad, Lunds Kommun, Regionsfastigheter, AF Bostäder,
Akademiska Hus, Vasakronan mfl.

Service och ROT-arbeten
AB Lunds Rörmontering har idag fasta serviceavtal med en rad industriföretag,
fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Det innebär att vi tar oss an allt från läckande vattenkranar till renoveringar av badrum och
större ombyggnader.
Vår flexibilitet har gjort oss kända som mycket goda problemlösare.

Är du intresserad av att veta mer vad ett serviceavtal innebär?
Kontakta vår servicechef Bo Nilsson så berättar vi mera!

Privatpersoner kan även ha rätt till ROT-avdrag. Läs vad det innebär här!

img-b